Vanans makt är stor, vi gör som vi brukar och upprepar våra invanda mönster vare sig vi vill eller inte. Vi kan hamna i situationer i livet då våra invanda mönster bidrar till att vi mår sämre och/eller inte fungerar på ett ändamålsenligt sätt. Genom den kognitiva metoden kan jag hjälpa Dig att hitta, utmana och förändra invanda negativa tankemönster som leder till ett bättre fungerande och ett bättre mående. Den kognitiva metoden är vetenskapligt utvärderad och utgår från att tankar, känslor och handlingar samverkar.

Marie Kreü
Kungsgatan 34, 702 24 Örebro
Mobil: 070-663 73 16
E-post: marie@kreu.se

Samarbetspartners: